Webové stránky časopisu v úpravě

Vážení čtenáři, na této adrese připravujeme nové webové sránky, které budou v nejbližší době spuštěny. Prosíme proto o strpení.


Památky středních Čech

Časopis pro národní kulturní dědictví, památkovou péči, dějiny umění a archeologii ve Středočeském kraji a Praze


Poslání časopisu

Časopis Památky středních Čech byl založen roku 1985 a od roku 1993 vychází dvakrát ročně. Územím jeho zájmu jsou střední Čechy a příležitostně také hl. m. Praha. Obsahem příspěvků jsou výsledky průzkumů a dokumentace celého druhového spektra památek a tématicky rozsáhlá činnost v oblasti praktické památkové péče.


Nechybí metodické příspěvky, prezentace zajímavých archivních materiálů, diskuse, zprávy, každý článek je doplněn německým resumé. Každoročně (od roku 1998) nadto vychází samostatná příloha časopisu - Ročenka, která podává velmi podrobný přehled o všech oblastech činnosti středočeského pracoviště NPÚ


Časopis Památky středních Čech je recenzované neimpaktové periodikum.

ISSN: 0862-1586

Registrace povolena pod č. MK ČR E 6835