Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v. v. i. pořádá specializovanou konferenci

Společenská role módy po vzniku Československé republiky

Kdy: 27. září 2018, 9 – 18 hodin
Kde: Konferenční sál č. 206 Akademie věd ČR
Národní 3, Praha 1

Téma a cíl konference

Na letošní rok připadá sté výročí vzniku samostatného československého státu a jistě nikoho nepřekvapí, že se k oslavám tohoto významného jubilea připojuje i Národní památkový ústav řadou akcí pod souhrnným názvem Století republiky. Součástí tohoto projektu bude také již IV. ročník odborné konference Historie odívání v českých zemích na téma „Společenská role módy po vzniku Československé republiky“ pořádaný opět ve spolupráci s Knihovnou akademie věd ČR. Jako již tradičně se chceme věnovat všem aspektům oděvu a módy v daném časovém období z pohledu historiků, etnografů, památkářů, muzejníků a všech dalších zainteresovaných odborníků.
První republiku máme již tradičně spojenou s elegancí a pečlivým řemeslným zpracováním oděvu. V tomto období pracovala v Československu celá řada módní salónů, které zprostředkovávaly domácím zákazníkům novinky z evropských center. Jejich styl napodobovala krejčovství v menších městech, jež se sice nemohla pyšnit vlastními návrhy, vysoká řemeslná úroveň však pro ně byla imperativem. Pro nejširší zákaznictvo pracovaly první konfekční továrny v oboru oděvu i obuvi, z nichž firma Baťa se stala fenoménem. Zprávy z módního světa se k veřejnosti dostávaly i prostřednictvím velkého množství dámských a společenských časopisů.
Pomocí módního oděvu se prezentovala příslušnost ke kosmopolitní společnosti stejně jako příslušnost k českému (československému) národu. Svérázové hnutí si vytklo za cíl vytvořit oděvní styl čerpající z vlastních tradic, a podpořit tak domácí výrobu i národní sebevědomí. S blížící se 2. světovou válkou se nošení oděvů s národními prvky nebo nápodob lidových krojů stalo demonstrací příslušnosti k ohroženému národu. Současně se příklon k lidovým a národním prvkům objevil i v jazykově německém prostředí.
S módou úzce souvisí i téma ženské emancipace. Ženy, které v nebývalém počtu nastoupily do zaměstnání, studovaly, podnikaly a sportovaly, požadovaly pohodlný oděv odpovídající zdravotním nároků, jenž však nic neztrácí na eleganci a ženskosti. Cestování, vášeň pro automobilismus a nejrůznější druhy sportu vyžadovaly nové druhy oblečení pro obě pohlaví, které pak zpětně ovlivnily i další módní vývoj.
První republika nebyla však jen dobou elit: poprvé se objevila myšlenka kvalitního pracovního oděvu pro dělnictvo a kvalitní oděvní produkce pro nižší společenské vrstvy. I v nejzapadlejších koutech republiky zanikal lidový kroj a byl nahrazován oděvem módním. O to více poslední ostrůvky běžně užívaného kroje zajímaly etnografy i tvůrce svérázového designu.
Móda samozřejmě nezahrnuje jen oděv, ale také šperk, obuv, módní doplňky, klobouky atd. Pořadatelé uvítají i příspěvky týkající se propojení módy a bytového designu, nebo oděvní módy a fotografie, filmu, či kresby. Nechceme zapomínat ani na prostředí Slovenska se všemi jeho specifiky, jako bylo navázání na Budapešť, a zejména obrovské bohatství ještě živých lidových krojů, které byly nevyčerpatelnou studnicí vzorů pro tvůrce módního i svérázového oděvu.
Nebudeme se pochopitelně moci vyhnout dobovým přesahům, vždyť určité fenomény (emancipace, sport atd.) vznikly dlouho před vyhlášením republiky. Řada prvků zánik první republiky přetrvala a samozřejmě elegance a prvorepublikový životní styl byly a dodnes jsou inspirací módních tvůrců, filmařů či výtvarníků.

Program konference:

Program konference bude zveřejněn po uzavření přihlášek příspěvků.

Organizační informace

Konferenční poplatek: 500 Kč
Poplatek zahrnuje účast na konferenci, drobné pohoštění, konferenční materiály a sborník z minulé konference.
Dovolujeme si požádat, aby byl poplatek zaplacen předem do 15. září 2018 na účet 210008-60039011/0710, variabilním symbolem je telefonní číslo, které uvedete na přihlášce. Potvrzení o zaplacení Vám bude předáno na mail uvedený na přihlášce.

Informace pro přednášející

K dispozici pro přednášející bude notebook a dataprojektor s promítacím plátnem.
Maximální délka referátu je stanovena na 15+5 minut (15 minut referát, 5 minut diskuse). V odůvodněných případech lze s organizátory konference předjednat prodloužení časového prostoru.
Přihlášku referátu s krátkou anotací příspěvku, prosíme, zašlete nejpozději do 30. 6. 2017 na adresu:
konference-npu-sc@seznam.cz.
Přednesené příspěvky ve formě článku budou odevzdány k publikování do sborníku nejpozději do 1. 10. 2018.

Přihlášeným účastníkům bude před konferencí rozeslán program a podrobnější informace.

Pozvánka na konferenci:
Přihláška na konferenci:

Kontakty:

PhDr. Olga Klapetková, e-mail: klapetkova.olga@npu.cz
PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D., e-mail: nachtmannova.alena@npu.cz
Šárka Krabcová 274 008 283 (fakturace, potvrzení, platby)


Podrobnosti také na www.npu.cz/cs/uop-stredni-cechy/prednasky-a-vystavy/odborna-konference-2018