Miroslav Kovář, Vojtěch Vaněk
K poznání středověké architektury kostela sv. Jakuba Většího ve Slušticích. K výpovědní schopnosti farních kostelů ve východním okolí Prahy


Památky středních Čech 2020/34, str: 20–34
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=165