Jan Kypta, Jiří Marounek
K podobě vojenských táborů pozdního středověku. Nové poznatky o obléhání Konopiště (1467–1468)


Památky středních Čech 2020/34, str: 11–19
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=164