Jan Žižka
Malý pohled na povrchové úpravy historických staveb při vzpomínce na paní doc. Ing. arch. Miladu Radovou CSc.


Památky středních Čech 2020/34, str: 1–10
Rubrika: Editorial

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=163