Jan Žižka
Přání Jana Václava Kunáše z Machovic. O barokní přestavbě kostela sv. Alžbety Durynské ve Svatém Poli u Dobříše


Památky středních Čech 2020/34, str: 26–33
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=156