Jan Kypta, Alena Nachtmannová, Jan Veselý, Zdenek Neustupný
Geneze barokní sýpky v Drážkove. K pozdně gotickým prvkům v architektuře selských usedlostí Sedlčanska


Památky středních Čech 2020/34, str: 1–25
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=155