Dita Roubíčková (ed.)
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2017)


Památky středních Čech 2018/32, str: 68–76
Rubrika: Bibliografie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=133