Petr Vácha
K datování zvonu Ondřeje Ptáčka v Podvekách


Památky středních Čech 2018/32, str: 61–63
Rubrika: Materiálie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=131

Zvon kutnohorského zvonaře Ondřeje Ptáčka v kostele sv. Havla v Podvekách byl datován vesměs do doby kolem roku 1500, většinou 1503. Čtení letopočtu 1503 je ale nesprávné. Na zvonu je ve skutečnosti uveden letopočet mCC, tedy 1400, který je ale neúplný. Na základě srovnání nápisu na zvonu v Podvekách s nápisy a jejich provedením na ostatních zvonech Ondřeje Ptáčka, lze vyvozovat, že zvony s českým nápisem spadají do nejstaršího období činnosti tohoto zvonaře. Zvon je pak asi o tři desítky let starší, než bylo dosud uváděno.