Jan Kypta, Jan Veselý
O pozdně středověkých a mladších přestavbách hradu Českého Šternberka. Průzkum západní a severní fasády hradního jádra


Památky středních Čech 2018/32, str: 13–34
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=128

Autoři prezentují nálezové situace (nálezové situace prosíme překládat jako die Befunde) na západní a severní fasádě jádra hradu Českého Šternberka (okres Benešov; střední Čechy). Nejdůležitější poznatky se týkají velké přestavby z přelomu 15. a 16. století. Tehdy vzniklo na západní straně hradního jádra dlouhé obytné křídlo, jemuž předcházela starší budova, v torzu dochovaná. Ze stavební fáze z přelomu 15. a 16. století se dochoval větší počet tesaných architektonických prvků. Podle rozmístění oken lze rámcově rekonstruovat vnitřní dispozici západního křídla v závěru středověku. Kvůli pozdějším přestavbám však nelze blíže postihnout funkce jednotlivých místností. Na severní fasádě hradního jádra byly identifikovány zbytky sgrafitové omítky.