Alfréd Schubert
O památkách vesměs nechráněných památkovým zákonem – Nejen recenze, ale snad také námět k zamyšlení


Památky středních Čech 2018/32, str: 55–60
Rubrika: Recenze

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=125

Starší výrobní, průmyslové, dopravní a jiné stavby, nejrůznější větší i menší technická zařízení jsou rychle mizející součástí ne sice nejstaršího, ale dnes již historického stavebního fondu našich měst a obcí. Objekty chráněné památkovým zákonem jsou mezi nimi výjimkou. Smyslem tohoto příspěvku je upozornit na tři nedávno vydané publikace věnované památkám, které označujeme názvem industriální nebo technické. Liší se od sebe nejen celkovým pojetím, ale také svým lokálním zaměřením. Dvě z nich se zabývají areálem dvou středočeských měst, třetí stavbami v nejrůznějších českých, moravských a slezských lokalitách. Je v nich popsán, vyobrazen nebo alespoň zmíněn značný počet jednotlivých objektů: Michal Horáček: Benešov technický industriální a Jaroslav Pejša: Technické památky města Kolína. Některé ohrožené stavby, které již ztratily původní význam, se podařilo znovu využít. Po větších či menších úpravách slouží různým kulturním a komerčním účelům, např. pro výstavy, společenské a sportovní akce, prodej, skladování, též jako restaurace apod., jiné jsou využívány pro administrativu, výrobu nebo tzv. loftové bydlení. Je zřejmé, že zájem o zachování průmyslových a jiných lokálních památek vzrůstá. Nelze však odhadnout, do jaké míry tato skutečnost zbrzdí zatím dosti rychlý postup jejich chátrání a zániku. V každém případě je třeba upozornit na ně při každé vhodné příležitosti, např. v rámci vyjádření k návrhu územního plánu; u unikátních objektů uvážit možnost prohlášení kulturní památkou. Mnohé zánikem ohrožené objekty může zachránit prozatímní oprava střechy, případně prozatímní zakrytí nezastřešené budovy. Označení zmíněných akcí výrazem „prozatímní“ vzbuzuje nedůvěru. Zkušenosti však dokazují, že i při velmi úsporném provedení mohou chránit stavbu před devastací po dobu několika desetiletí. Je ovšem nutné dobře uvážit celkové řešení a dbát na správné provedení všech detailů. Jako krytinu je možné využít různé lehké zvlněné střešní desky. Pro nouzovou opravu nebo podepření zchátralého krovu i pro prozatímní zastřešení lze použít tyčovinu a kulatinu. Jde o materiál několikanásobně levnější než hraněné trámy a fošny. Zcela na závěr neuškodí připomenout, že historickou hodnotu mají i opravdu drobné a přehlížené součásti veřejného prostoru, jakými jsou třeba starší zábradlí, venkovní schodiště, ohradní zdi, brány a branky, vyznačení úrovně velké vody apod. I tyto často zbytečně likvidované památky místního významu jsou cennou připomínkou starší podoby sídel a celé krajiny. Nepochybně si zaslouží naši pozornost a citlivou ochranu.