Hana Prixová Dvorská
Nově vyhlášená národní kulturní památka – poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou


Památky středních Čech 2018/32, str: 49–54
Rubrika: Zprávy

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=124

Na počátku roku 2018 bylo nařízením vlády č. 23/2018 ze dne 31. ledna prohlášeno 19 poutních areálů z nejrůznějších míst České republiky. Na tento seznam se dostaly tak významné památky, jako například klášter na Bílé Hoře v Praze, posvátná hora Svatý Hostýn, basilika na Svatém Kopečku u Olomouce, poutní místo Svatý kopeček nad Mikulovem či klášter s jeskyní svatého Ivana ve Svatém Janu pod Skalou na Berounsku ve středních Čechách. Primárním záměrem Ministerstva kultury, které tento konvolut památek pro prohlášení vládou připravilo, bylo zdůraznit význam poutních areálů, jakožto architektonicky a duchovně významných celků se silnými urbanistickými vazbami na okolní krajinu. Právě utváření a modifikování tzv. kulturní krajiny a provázání s českou historií, s níž jsou poutní místa pevně spjata, byly jedním z kritérií výběru architektonických komplexů. Připomeňme v tomto kontextu, že se jedná o druhý poutní komplex, který byl ve středních Čechách prohlášen národní kulturní památkou. Tím prvním je klášter na Svaté Hoře u Příbrami.