Obsah čísla: 2/2020

Číslo vyšlo 31. 12. 2020


Editorial

Jan Žižka, Malý pohled na povrchové úpravy historických staveb při vzpomínce na paní doc. Ing. arch. Miladu Radovou CSc.. str. 1–10 [DETAIL]

Studie

Jan Kypta, Jiří Marounek, K podobě vojenských táborů pozdního středověku. Nové poznatky o obléhání Konopiště (1467–1468). str. 11–19 [DETAIL]
Miroslav Kovář, Vojtěch Vaněk, K poznání středověké architektury kostela sv. Jakuba Většího ve Slušticích. K výpovědní schopnosti farních kostelů ve východním okolí Prahy. str. 20–34 [DETAIL]
Alena Nachtmannová, Lovecký zámek Kuncberk: od letohrádku ke stavbě, „jež žádného užitku nepřináší“. str. 35–51 [DETAIL]
Jindřich Nusek, Zámek Vlašim od poloviny 18. do počátku 19. století. Realizované i neuskutečněné úpravy auerspergské rezidence. str. 52–61 [DETAIL]

Materiálie

Pavel Kroupa, Svorník s raně gotickým rostlinným dekorem v kostele sv. Vavřince v obci Vavřinec. str. 62–64 [DETAIL]

Bibliografie

Dita Roubíčková (ed.), Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2019). str. 65–72 [DETAIL]

Výběr čísla:

Rok: 2020. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2019. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2018. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2017. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2016. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2015. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2014. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2013. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2012. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |