Obsah čísla: 1/2020

Číslo vyšlo 31. 8. 2020


Studie

Jan Kypta, Alena Nachtmannová, Jan Veselý, Zdenek Neustupný, Geneze barokní sýpky v Drážkove. K pozdně gotickým prvkům v architektuře selských usedlostí Sedlčanska. str. 1–25 [DETAIL]
Jan Žižka, Přání Jana Václava Kunáše z Machovic. O barokní přestavbě kostela sv. Alžbety Durynské ve Svatém Poli u Dobříše. str. 26–33 [DETAIL]
Alena Nachtmannová, Kostel v Nových Dvorech a jeho vnitřní vybavení jako obraz barokní spirituality. str. 34–54 [DETAIL]

Materiálie

Ivan Minář, Mluvící hrobka děkana Svobody v Kolíně-Zálabí. str. 55–61 [DETAIL]

Zprávy

Hana Prixová Dvorská, Bílá/černá místa památkové péče. str. 62–64 [DETAIL]
Alžbeta Jankulíková, Základní škola v Zárybech na konferenci PRO PAMÁTKY – obnova a využívání škol. str. 65–68 [DETAIL]
Vladimír Jakub Mrvík, Aktuální stav areálu bývalé tvrze a hospodářského dvora v Bylanech a nová zjištení z jeho historie. str. 69–71 [DETAIL]

Kronika

Vzpomínka na Petra Kalfuse. str. 72 [DETAIL]

Výběr čísla:

Rok: 2020. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2019. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2018. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2017. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2016. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2015. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2014. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2013. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2012. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |