Obsah čísla: 2/2018

Číslo vyšlo 31. 12. 2018


Studie

Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný, Valy a příkopy ohrazený areál na předpolí hradu Českého Šternberka. Tábor obléhatelů, anebo předsunutá fortifikace hradu?. str. 1–12.
Hrad Český Šternberk (okres Benešov, střední Čech) byl ve středověku jednou obléhán. V roce 1467 jej dobylo vojsko kališnického krále Jiřího z Poděbrad v rámci velké ofenzívy proti opěrným bodům vyšší katolické šlechty. Obléhání trvalo přibližně tři měsíce. Útočníci obsadili dvě terénní polohy, obě výrazně převýšené oproti hradu. Jeden... [DETAIL]
Jan Kypta, Jan Veselý, O pozdně středověkých a mladších přestavbách hradu Českého Šternberka. Průzkum západní a severní fasády hradního jádra. str. 13–34.
Autoři prezentují nálezové situace (nálezové situace prosíme překládat jako die Befunde) na západní a severní fasádě jádra hradu Českého Šternberka (okres Benešov; střední Čechy). Nejdůležitější poznatky se týkají velké přestavby z přelomu 15. a 16. století. Tehdy vzniklo na západní straně hradního jádra dlouhé obytné křídlo, jemuž předcházela... [DETAIL]
Petr Gláser, Ludmila Maděrová, Pavel Zahradník, Pilíř se sousoším Nejsvětější Trojice a sochami českých zemských patronů v Bakově nad Jizerou. str. 35–50.
Předkládaný příspěvek volně navazuje na text publikovaný na stránkách tohoto časopisu v loňském roce, který byl věnován problematice péče o památky z pojizerského pískovce na Mladoboleslavsku. Bakovský pilíř zde byl tehdy zmíněn pouze okrajově v celkovém kontextu řešené oblasti. Samostatný text je mu nyní věnován z několika důvodů. Kromě recentně... [DETAIL]
Daniel Lyčka, Zámek a park v Kolodějích u Prahy za Jana I. Josefa knížete z Liechtensteina. str. 51–60.
Zřejmě světově nejznámější krajinnou kompozicí knížecí rodiny Liechtensteinů je prostor mezi původně dolnorakouskými Valticemi a moravskou Lednicí a Břeclaví, známý jako Lednicko-valtický areál, zapsaný v roce 1996 na seznam světového dědictví UNESCO. Nejde a nikdy ani nešlo o jediný podobný počin knížat z Liechtensteina, a to nejen na území... [DETAIL]

Materiálie

Petr Vácha, K datování zvonu Ondřeje Ptáčka v Podvekách. str. 61–63.
Zvon kutnohorského zvonaře Ondřeje Ptáčka v kostele sv. Havla v Podvekách byl datován vesměs do doby kolem roku 1500, většinou 1503. Čtení letopočtu 1503 je ale nesprávné. Na zvonu je ve skutečnosti uveden letopočet mCC, tedy 1400, který je ale neúplný. Na základě srovnání nápisu na zvonu v Podvekách s nápisy a jejich provedením na ostatních zvonech Ondřeje... [DETAIL]

Zprávy

Dagmar Primusová, Dita Roubíčková, Záchrana zámku v Třebešicích získala cenu NPÚ Patrimonium pro futuro. str. 64–67.
Dne 3. 10. 2018 bylo při slavnostním vyhlášení na zámku v Jindřichově Hradci uděleno manželům Elišce a Igoru Valdovým ocenění NPÚ Patrimonuim pro futuro za záchranu zámku v Třebešicích na Benešovsku. Kvalitně realizovaná obnova zámeckého areálu s hospodářskými budovami, který je nyní také k dispozici veřejnosti, je jednou z nejzdařilejších... [DETAIL]

Bibliografie

Dita Roubíčková (ed.), Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2017). str. 68–76 [DETAIL]

Výběr čísla:

Rok: 2020. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2019. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2018. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2017. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2016. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2015. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2014. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2013. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2012. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |